loading...

مقالاتی درباره یادگیری زبان آلمانی

بازدید : 11
دوشنبه 4 اسفند 1398 زمان : 9:32

زمان‌ها در زبان انگلیسی

زمان‌ها در زبان انگلیسی به 3 گروه کلی تقسیم می‌شوند و هر کدام از این زمان‌ها دارای 4 حالت هستند.

1- زمان حال

 • زمان حال ساده | Simple Present Tense :

  وجه simple present یکی از اولین و ساده‌ترین وجه‌هایی است که هر زبان آموزی در گرامر یاد می‌گیرد. از این وجه جهت توصیف کارهایی که طی یک برنامه‌ی منظم و روزانه اتفاق می‌افتند، استفاده می‌شود.

  وجه simple present برای بیان احساسات، حقایق، نظرات و رویداد‌های هفتگی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. به خاطر داشته باشید که هرگز نباید وجه simple present را با وجه present continuous اشتباه بگیرید. چون وجه present continuous جهت توصیف عملی به کار می‌رود که همان لحظه در حال انجام است.

 • زمان حال استمراری | Present Continuous Tense:

  وجه حال استمراری (present continuous) که به present progressive نیز معروف است، یکی از رایج‌ترین و پرکاربرد‌ترین وجه‌ها در گرامر زبان انگلیسی است. دقیقا همان وجهی که زبان آموزان زیادی آن را با present simple اشتباه می‌گیرند.

  در نگاه اول این دو وجه هیچ شباهتی ندارند و ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید که چطور ممکن است کسی این دو را با یکدیگر اشتباه بگیرد؟ پاسخ شما اینجاست. جمله‌ی :«من نشستم» را چگونه ترجمه می‌کنید؟ «I sit»؟ اگر چنین است، پس اولین اشتباه را خودتان انجام داده اید. چون جمله‌ی صحیح :«I am sitting» است.

 • زمان حال کامل | Present Perfect Tense: زمان حال کامل از حالت ساده‌ی فعل کمکی “Have” یا اگر فاعل سوم شخص باشد از “Has”، به‌علاوه‌ی قسمت سوم افعال اصلی یا همان Past Participle ساخته می‌شود. علی رغم اسمی‌که برای این زمان در نظر گرفته شده است، زمان حال ساده در واقع بیانگر اطلاعاتی از چیزی یا کسی یا حالتی است که گذشته دستخوش تغییراتی شده است. در واقع این زمان شامل هر نقطه‌ی غیر مشخص از زمان پیش از «الان» است. معادل فارسی که برای این زمان در نظر گرفته می‌شود همان ماضی نقلی است. با هم به چند مثال نگاهی می‌اندازیم.
 • زمان حال کامل استمراری | Present Perfect Continuous Tense: ساختار زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی از شکل ساده فعل “have” یا اگر فاعل سوم شخص باشد از “has” به همراه حالت سوم فعل کمکی “be” که می‌شود “been” و بهد از آن از شکل ing افعال اصلی ساخته می‌شود. بیاید نگاهی به مثال زیر بیندازیم تا این ترکیب را بهتر بشناسیم.

2- زمان گذشته

 • زمان گذشته ساده | Simple Past Tense : یکی از ساده‌ترین قسمت‌های دستور زبان انگلیسی، زمان گذشته‌ی ساده است. تنها چیزی که شاید کمی‌آن را سخت‌تر کرده، تفاوت املایی افعال بی قاعده است. در حقیقت، افعال گذشته‌ی ساده که به آن‌ها simple past یا preterite می‌گویند، عملی را بیان می‌کنند که در گذشته رخ داده و به اتمام رسیده است. اگر بخواهیم افعال با قاعده را در زمان گذشته‌ی ساده بیان کنیم، به انتهای آن‌ها یک d‌ یا ed متصل می‌کنیم. اما اگر بخواهیم افعال بی قاعده را در این زمان بیان کنیم، باید شکل گذشته‌ی آن‌ها را در جمله، بنویسیم.
 • زمان گذشته استمراری | Past Continuous Tense: زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی با نام "Past Continuous" یا "Past Progressive" شناخته می‌شود و برای بیان آنچه در بازه‌ای مشخص از زمان گذشته در حال اتفاق افتادن است بکار برده می‌شود. ساختار این زمان متشکل از حالت گذشته فعل کمکی “be” بعلاوه “ing form” افعال اصلی است. در واقع شکل نهایی جملات در زمان گذشته استمراری به این صورت است:
 • زمان گذشته کامل | Past Perfect Tense:

  ساختار زمان گذشته کامل

  زمان گذشته کامل بیانگر فعل یا رویدادی است که پیش از فعل یا رویداد دیگری در زمان گذشته رخ داده است. علاوه بر این زمان گذشته کامل می‌تواند بیانگر انجام فعلی پیش از زمانی مشخص و معین در گذشته باشد. این زمان در قالب جمله به شکل زیر نمایان می‌شود:

 • زمان گذشته کامل استمراری | Past Perfect Continuous Tense: زمان گذشته کامل استمراری که با دو عنوان “Past Perfect Continuous” و “Past Perfect Progressive” در زبان انگلیسی شناخته می‌شود. این زمان برای بیان و توصیف فعل، یا رویدادی که در زمان گذشته شروع شده است و همچنان پیش از شروع و وقوع فعل یا رویدادی دیگر در گذشته تداوم دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر مقاله زمان گذشته کامل را خوانده باشید (به شما پیشنهاد می‌کنم قبل از این مقاله به سراغ مقاله زمان حال کامل بروید.) دیدید که زمان گذشته کامل بیانگر فعل یا رویدادی است که پیش از فعل یا رویدادی دیگر اتفاق افتاده است و به پایان رسیده است. اما گذشته کامل استمراری بر تداوم این فعل یا رویداد تاکید دارد.

3- زمان آینده

 • زمان آینده ساده | Simple Future Tense: زمان آینده ساده یا Future simple tense یکی از دوازده ساختار زمانی زبان انگلیسی است که در واقع نشان‌دهنده فعل یا حالتی است که مطلقا در زمان آینده رخ خواهد داد. این فعل یا حالت، ممکن است با قصد قبلی صورت بگیرد یا بدون قصد قبلی انجام شود. این زمان هم مانند زمان‌های دیگر یک کاربرد صریح دارد که کاملا با تعریف زمان آینده ساده همخوانی دارد و در کنار آن تعدادی کاربرد جانبی که به شکلی غیرمستقیم با تعریف این زمان در ارتباط هستند.
 • زمان آینده استمراری | Future Continuous Tense: بخش زمان‌ها در دستور زبان هر زبانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هر جمله‌ای در هر زبانی با زمان معینی بکار برده می‌شود. زندگی بر بستر زمان جریان دارد و زبان وسیله‌ی ابراز تجربیات زندگی است؛ پس چاره‌ای وجود نداشته است جز اینکه زمان را در زبان دخیل کنیم. زبان انگلیسی دارای دوازده ساختار زمانی است. امروز قصد داریم به زمان آینده بپردازیم. پیش از این در مقاله آموزش زمان آینده ساده در گرامر انگلیسی درباره ساختار زمان آینده ساده به تفصیل صحبت کردیم. امرور قرار داریم تا با کمک همدیگر با ساختار آینده استمراری، آینده کامل و البته آینده کامل استمراری آشنا بطور کامل آشنا شویم.
 • زمان آینده کامل | Future Perfect Tense: بخش زمان‌ها در دستور زبان هر زبانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هر جمله‌ای در هر زبانی با زمان معینی بکار برده می‌شود. زندگی بر بستر زمان جریان دارد و زبان وسیله‌ی ابراز تجربیات زندگی است؛ پس چاره‌ای وجود نداشته است جز اینکه زمان را در زبان دخیل کنیم. زبان انگلیسی دارای دوازده ساختار زمانی است. امروز قصد داریم به زمان آینده بپردازیم. پیش از این در مقاله آموزش زمان آینده ساده در گرامر انگلیسی درباره ساختار زمان آینده ساده به تفصیل صحبت کردیم. امرور قرار داریم تا با کمک همدیگر با ساختار آینده استمراری، آینده کامل و البته آینده کامل استمراری آشنا بطور کامل آشنا شویم.
 • زمان آینده کامل استمراری | Future Perfect Continuous Tense: بخش زمان‌ها در دستور زبان هر زبانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هر جمله‌ای در هر زبانی با زمان معینی بکار برده می‌شود. زندگی بر بستر زمان جریان دارد و زبان وسیله‌ی ابراز تجربیات زندگی است؛ پس چاره‌ای وجود نداشته است جز اینکه زمان را در زبان دخیل کنیم. زبان انگلیسی دارای دوازده ساختار زمانی است. امروز قصد داریم به زمان آینده بپردازیم. پیش از این در مقاله آموزش زمان آینده ساده در گرامر انگلیسی درباره ساختار زمان آینده ساده به تفصیل صحبت کردیم. امرور قرار داریم تا با کمک همدیگر با ساختار آینده استمراری، آینده کامل و البته آینده کامل استمراری آشنا بطور کامل آشنا شویم.

نحوه اعمال آرایش برای یک مهمانی فانتزی
بازدید : 9
دوشنبه 4 اسفند 1398 زمان : 9:32

تصمیم به یادگیری بهترین زبان یک مبحث، و تصمیم به یادگیری کارآمدترین زبان مبحث دیگری است. این سوالی است که ما قصد داریم امروز به آن بپردازیم.

قبلا درباره مزایای فوق العاده یادگیری یک زبان صحبت کردیم، مانند آماده کردن ذهن برای توسعه مهارت‌های تصمیم گیری. اما آیا می‌دانید که این کار به شما کمک می‌کند تا درآمد بیشتری هم داشته باشید؟ توجه داشته باشید که در این متن، ما انگلیسی را بر هر زبانی اولویت داده‌ایم و یادگیری آن را کاری ضروری می‌دانیم. چون هم زبان بین المللی است و هم ایالات متحده بزرگترین اقتصاد دنیاست. پس دانستن زبان انگلیسی بر هر زبان دیگری ارجیحیت دارد. ما در متن پیش رو، دیگر زبانها را مد نظر قرار داده‌ایم با فرض اینکه زبان انگلیسی را به خوبی می‌توانید صحبت کنید.

عامل اصلی، شناسایی مهم‌ترین زبان‌هایی است که بیشترین درآمد را برای شما به همراه دارند.

احتمالا این جمله معروف از warren Buffet راشنیده اید «هر چه بیشتر بیاموزید، درآمد بیشتری خواهید داشت». این نشان می‌دهد که این قانون به ویژه در یادگیری یک زبان جدید بسیار کاربردی است.

حتی با اضافه شدن بیش از 295.000 شغل در ایالات متحده، همچنان میلیون‌ها نفر به دنبال شغل تمام وقت یا حتی هر شغل دیگری هستند.

خبر خوب این است که، ثابت شده که یادگیری یک زبان جدید، نه تنها شانس شما برای یافتن فرصت‌های شغلی جالب را افزایش می‌دهد، بلکه درآمد شما را هم افزایش خواهد داد.

بررسی کیبورد گیمینگ ریزر مدل BlackWidow Chroma V2
بولت ­ژورنال چیست و برای درست کردن آن به چه چیزهایی نیاز داریم؟
صرفه جویی در مصرف کاغذ با این ۷ محصول
اسکراب صورت چیست؟ و معرفی بهترین اسکراب‌ها
۷ عطر مردانه لوکس و پاییزی
پیش بینی استخدام در سایت careerBuilder نشان می‌دهد که 39 درصد از کارفرماهای ایالات متحده ابراز کرده اند که قصد دارند متقاضی‌های دوزبانه را استخدام کنند. نیمی‌از آنها گفته‌اند که اگر دو متقاضی داشته باشند که از نظر کیفی برابر باشند ترجیح می‌دهند که فرد دو زبانه را استخدام کنند. این بدین معنی است که تقاضای زیادی برای شغل‌هایی که نیاز به دانستن زبان دارند وجود دارد.

درآمد بیشتری داشته باشید

طبق گزارش آژانس استخدام یورو لندن (Euro London) ثابت شده است که یادگیری یک زبان 10 تا 15 درصد به درآمد شما می‌افزاید.

این نشان می‌دهد که یادگیری یک زبان سرمایه گذاری عاقلانه‌ای برای هر فرد در هر سنی است. چه در حال آماده شدن برای ورود به بازار کار باشید چه به دنبال گسترش فرصت‌های شغلی.

یک مقدار میانگین از حقوق حدود 45.000 دلار را در نظر بگیرید، 2 درصد «اضافه حقوق برای مهارت زبان»، میانگین بیش از 40 سال کار، و نیز 1 درصد افزایش سالانه، تا زمانی که بازنشسته شوید، با این اوصاف، 67.000 دلار خواهید داشت. از آنجا که می‌توانید با راه حلی مناسب به سرعت یک زبان بیاموزید، این یک سرمایه گذاری عالی روی زمان برای شماست.

اضافه حقوق بسته به زبانی که شما در آن تخصص دارید متفاوت است. در اینجا تفکیکی از چند زبان دوم مختلف و پاداش سالانه آنها ارائه شده است طبق گزارش The Economist:

زبان اسپانیایی – 1.5 درصد اضافه حقوق
زبان فرانسوی – 2.5 درصد اضافه حقوق
زبان آلمانی – 3.8 درصد اضافه حقوق
به این معنی که فقط با تسلط بر زبان‌های اسپانیایی، فرانسوی و آلمانی می‌توانید مبلغ 50.000 تا 125.000 دلار درآمد اضافی داشته باشید.

فرصت‌های شغلی خود را گسترش دهید

مهم تر از همه با ظهور جهانی‌سازی تقاضای روز افزونی برای شغل‌هایی که نیازمند زبان خارجی هستند به وجود آمده است.

طبق گزارش دفتر آمار، مترجم حضوری(شفاهی) و سمت مترجمی‌در میان پنج شغل پر تقاضا قرار دارند، با فرصت‌هایی که انتظار می‌رود تا 46 درصد بین سال‌های 2012 و 2022 افزایش یابد. برای مثال، اعضای ارتش ایالات متحده اگر چند زبان بلد باشند 1.000 دلار بیشتر درآمد خواهند داشت.

5 مورد از کاربردی ترین زبان‌ها برای یادگیری در زمینه کسب و کار

یادگیری زبان خارجی
یادگیری زبان خارجی
بیایید درباره 5 مورد از کارآمد ترین زبان‌ها برای داشتن درآمد بیشتر صحبت کنیم .

1. زبان آلمانی

همانطور که در نمودار بالا ارائه کردیم، زبان آلمانی به عنوان یکی از کاربردی‌ترین زبان‌ها شناخته می‌شود، که می‌تواند درآمد زیادی برای شما به همراه داشته باشد.

برای برخی تعجب برانگیز است که چطور زبانی مانند زبان ماندارین (متداولترین زبان در کشور چین)، زبان ژاپنی یا اسپانیایی با تولید ناخالص داخلی (GDP) بالا (توسط زبان) با درآمد بیشتر ارتباط دارند. درحالیکه در اغلب موارد واقعیت این است که زبان آلمانی یکی از سه زبان قدرتمند اروپا محسوب می‌شود. یعنی این زبان ارزش اقتصادی بیشتری برای یک فرد خارجی دارد، نسبت به زبانی که ارتباط نسبتا کمی‌با اقتصاد دارد.

آلمانی را می‌توان به شیوه‌های متعددی یاد گرفت. استفاده از اپلیکیشن‌های گوناگون که می‌توان آنها را روی گوشی نصب کرد، گوش دادن به پادکست‌های مختلف، وب سایت‌های آموزشی و فیلم‌ها و شوهای تلویزیونی و سینمایی از جمله مواردی هستند که به کمک شما می‌آیند. فریدلینگو کار را برای شما راحت کرده است و اینجا ما تمامی‌منابع را در اختیار شما قرار داده‌ایم. برای خواندن کل متن‌های آلمانی در سطوح مختلف، می‌توانید به این صفحه مراجعه کنید.

2. زبان فرانسوی

با بیش از 200 میلیون نفری که در 5 کشور مختلف به زبان فرانسوی صحبت می‌کنند، می‌توانید درک کنید که چرا این زبان به عنوان یکی از کاربردی ترین زبان‌ها شناخته می‌شود.

در نگاه اول، به نظر می‌رسد تنها کسانی که در فرانسه زندگی می‌کنند فرانسوی زبان هستند. اما این زبان دومین زبان بعد از زبان انگلیسی است که به طور گسترده‌ای بکار گرفته می‌شود. دانستن اینکه چطور فرانسه صحبت کنید درهای شرکت‌های فرانسوی موجود در فرانسه و دیگر کشورهایی که به زبان فرانسه صحبت می‌کنند مانند کانادا ، سوئیس، بلژیک و شمال و جنوب صحرای آفریقا را به روی شما می‌گشاید. به عنوان پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا و سومین مقصد برای سرمایه گذاری‌های خارجی، فرانسه یک شریک اقتصادی مهم تلقی می‌شود.

برای دانشجویانی که به دنبال مدرک استادی MBA خود هستند، دانستن زبان فرانسه یک مزیت بزرگ محسوب می‌شود. دانشگاه‌های معروف فرانسوی به عنوان برخی از برترین موسسه‌ها در اروپا و جهان شناخته می‌شوند. دانشجویانی که می‌توانند فرانسوی صحبت کنند واجد شرایط فرصت‌های دریافت کمک هزینه تحصیلی اضافی هستند، که می‌تواند ده‌ها هزار دلار صرفه جویی برای شما به دنبال داشته باشد.

زبان فرانسوی را می‌توان به شیوه‌های متعددی یاد گرفت. استفاده از اپلیکیشن‌های گوناگون که می‌توان آنها را روی گوشی نصب کرد، گوش دادن به پادکست‌های مختلف، وب سایت‌های آموزشیو فیلم‌ها و شوهای تلویزیونی و سینمایی از جمله مواردی هستند که به کمک شما می‌آیند. فریدلینگو کار را برای شما راحت کرده است و اینجا ما تمامی‌منابع را در اختیار شما قرار داده‌ایم. برای خواندن کل متن‌های فرانسوی در سطوح مختلف، می‌توانید به این صفحه مراجعه کنید.

3. زبان اسپانیایی

طی دهه گذشته مهارت در صحبت به زبان اسپانیایی نه تنها یک مزیت برای افرادی که در جستجوی کار هستند تلقی می‌شود، بلکه به یک ضرورت تبدیل شده است. در ایالات متحده امریکا و اروپا زبان اسپانیایی دومین زبان خارجی منتخب بعد از زبان انگلیسی است. و همینطور طی چهار قرن زبان اداری سرتاسر جهان بوده است.

مهم نیست که در چه صنعتی مشغول هستید، فقط در نظر گرفتن جمعیت بزرگ متکلم به زبان اسپانیایی خود دلیل محکمی‌برای یادگیری زبان اسپانیایی است، مخصوصا در تجارت. علاوه بر تعداد مطلق افرادی که با مهارت در صحبت به زبان اسپانیایی می‌توانید به آنها دسترسی داشته باشید در کشورهایی مانند مکزیک، شیلی و کلمبیا که سریعا در حال تبدیل شدن به قدرت در اقتصاد جهانی هستند.

خبر خوب این است که اسپانیایی برای انگلیسی زبانان یکی از ساده ترین زبان‌ها در میان کاربردی‌ترین زبان‌ها برای یادگیری است.می‌توانید به سرعت با روش‌های آنلاین مانند سایت Rype اسپانیایی بیاموزید، جایی که میتوانید دروس خصوصی روزانه به زبان اسپانیایی را دریافت کنید.

4. زبان ماندارینی

دیگر بر کسی پوشیده نیست که کشور چین اقتصاد برتر جدید جهان است. اگر در کار تجارت هستید پس چین معدنی از فرصت‌هاست با بیش از یک میلیارد جمعیت که می‌تواند هدف شما باشد.

طبق یک تحقیق روی شرکت Ascentator واقع در لندن، تقاضای سمت‌های اجرایی از طرف شرکت‌های آمریکایی و چند ملیتی در چین نسبت به سال گذشته، 35 درصد رشد داشته است.

با این وجود، بر خلاف زبان اسپانیایی، زبان ماندارینی زبانی پیچیده برای یادگیری است.

خبر خوب این است که همه می‌دانند. اگر قصد دارید زبان ماندارینی یاد بگیرید، می‌توانید شرط ببندید که رئیس آینده شما و همکارهایتان تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.

5. زبان عربی

دنیای عرب با بیش از600 بیلیون دلار تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان یکی از ثروتمند ترین مناطق در جهان شناخته شده است. اقتصاد خاورمیانه به تنهایی طی مدت پنج سال از اواسط سال 2003 تا اواسط سال 2008، 12 درصد رشد داشته است.

به خاطر فراوانی فرصت‌های بازاری در خاورمیانه، میزان تقاضا برای افراد غربی که به زبان عربی صحبت می‌کنند بسیار بالا است، ولی تعداد بسیار کمی‌متقاضی دارد. افرادی که به زبان عربی صحبت می‌کنند می‌توانند یک شغل بین‌المللی در صنایع مختلف مانند تحصیل،مالی، روزنامه نگاری، خدمات خارجی و دیگر صنایع را توسعه دهند.

منبع: فرید لینگو

بررسی تمامی زمان ها در زبان انگلیسی
بازدید : 47
دوشنبه 4 اسفند 1398 زمان : 9:32

دیکشنری لانگمن Longman

معرفی دیکشنری Longman

بی‌نقص‌ترین معلم خصوصی دنیا برای تدریس زبان انگلیسی

تا به حال شده به داشتن یک دیکشنری تمام عیار فکر کنید؟ دیکشنری‌ای که همزمان هر چهار مهارت شما در زبان انگلیسی را بالا ببرد؟ شاید این را شبیه یک معجزه بدانید و بگویید، یادگیری از طریق دیکشنری خیلی وقت است از مد افتاده و دیگر حفظ لغت خالی به کسی کمک نمی‌کند.

حق دارید، قرار هم نیست با دیکشنری‌ای مثل دیکشنری Longman لغت حفظ کنید! قرار است تلفظ، معنی و کاربرد یک کلمه را با مثال‌های کاربردی یاد بگیرید. حتما شنیده‌اید که می‌گویند، کسی که به زبان انگلیسی فکر کند، طبیعتا از مهارت بالایی برخوردار است. خب، رازش همینجاست! با یک دیکشنری تک زبانه‌ی درست و حسابی می‌توانید به این مرحله برسید و حسابی لذت ببرید.

دیکشنری تک زبانه‌ی انگلیسی Longman یک فرهنگ لغت تمام عیار است که شامل لغات و نکات گرامری در زبان انگلیسی می‌شود. این فرهنگ لغت، فقط به شما معنی یک کلمه را نشان نداده و منبعی بی‌نظیر جهت یادگیری زبان انگلیسی است. این دیکشنری انواع مختلفی دارد. از آنلاین گرفته تا نسخه‌های کوچک و بزرگ کاغذی. از انواع آنلاین این دیکشنری می‌توان به Dictionary of American English، Advanced American Dictionary، Thesaurus of American English و Study Dictionary of American English اشاره کرد. اگر میانه‌ی خوبی با کتاب‌های کاغذی ندارید، نگاهی به توضیحات ما راجع به این دیکشنری‌های آنلاین بی‌اندازید تا با آگاهی بیشتری، از آن‌ها استفاده کنید.

Longman Dictionary of American English

کتابی پر از ترکیبات و تمرینات جدید واژگانی

ویرایش پنجم این دیکشنری پر فروش، به دانش آموزان کمک می‌کند تا مهارت writing‌خود را با ترکیبات جدیدتری افزایش دهند. این کتاب به زبان آموزان کمک می‌کند تا دایره لغات خود را به راحتی بالاتر ببرند.

ویژگی‌‌های برجسته در این دیکشنری

 • 109000 کلمه، معنی و عبارت که شامل لیستی از لغات آکادمیک نیز می‌شود.
 • 59000 مثال در قالب جمله، معرفی هزاران collocation‌جدید و پرکاربرد
 • تعاریف شفاف و واضح
 • ارائه‌ی کلمات تخصصی مربوط به دانش عمومی‌و مطالعات اجتماعی

ویژگی‌های واژگانی این دیکشنری

 • این دیکشنری به شما هزاران مترادف و متضاد را معرفی می‌کند تا بتوانید کلمه‌ی صحیح را انتخاب کرده و دایره‌ی لغات خود را افزایش دهید.
 • بخش لغات موضوعی به شما کمک می‌کند تا لغت مدنظر خود را جهت نوشتن راجع به تکنولوژی، یک انشای توصیفی ، ورزش و ارتباطات پیدا کنید.
 • ریشه یابی و توضیح ماهیت اصلی 15000 کلمه‌ی مختلف
 • وجود باکس‌های collocation که به شما عبارات مختلف و ترکیبات واژگانی رایج را می‌آموزد.

Longman Advanced American Dictionary

ویرایش سوم Longman Advanced American Dictionary اطلاعات ملموسی راجع به نکات واژگانی در اختیار زبان آموزان قرار می‌دهد. لغاتی که شامل لیستی از کلمات آکادمیک، ساختار و لغاتی تخصصی راجع به دانش و مطالعات اجتماعی می‌شود. این دیکشنری، هرآنچه یک زبان آموز به آن احتیاج دارد را ارائه می‌کند.

ویژگی‌های برجسته در دیکشنری LAAD

 • دسترسی سریع و آسان به تمام لغات، ارائه‌ی تلفظ صحیح تمام کلمات و مثال‌های مختلف
 • 205000 کلمه، معنی و عبارت
 • 85000 مثال کاربردی در قالب جمله
 • 9000 کلمه‌ی مهم و آکادمیک جهت درک بهتر متن‌های تخصصی
 • معرفی هزاران collocation‌ و ترکیبات واژگانی مختلف؛ مثل heavy rain
 • افزایش دایره لغات زبان آموز با ارائه هزاران مترادف و لغات مرتبط
 • ریشه یابی 15000 کلمه، کمک به درک معنی و حفظ کلمه، کمک به درک معنی لغاتی که ریشه‌ی لاتین یا یونانی دارند.
 • ارائه‌ی بخشی به نام لغات موضوعی، که به شما برای نوشتن راجع به موضوعات عمومی‌و رایج مثل شخصیت انسان‌ها، دانش و تکنولوژی کمک می‌کند.
 • ارائه‌ی مثال‌های صوتی. به این ترتیب زبان آموزان علاوه بر یادگیری لغات جدید، مهارت listening‌ خود را افزایش داده و با گوش دادن به جملات، تلفظ صحیح کلمات و sentence stress‌ها را نیز یاد می‌گیرند.

Longman Thesaurus of American English

دیکشنری جدید آنلاین Longman Thesaurus of American English ، به شما کمک می‌کند تا دایره لغاتتان را افزایش دهید و صحیح‌تر به زبان انگلیسی صحبت کنید. این دیکشنری لغات متنوع تخصصی و عمومی‌را پوشش داده و معرفی می‌کند. برخلاف دیکشنری‌های ساده‌ی تک زبانه، این دیکشنری تمام تفاوت‌های معنایی بین مترادف‌ها را توضیح می‌دهد و برای هر کلمه مثال‌های جالب و جذابی ارائه می‌کند.

ویژگی‌های برجسته‌ در این دیکشنری

 • توضیح بیش از 12000 کلمه، شامل کلمات تخصصی و موضوعی
 • بیش از 17000 مثال کاربردی
 • ارائه لیستی از لغات تخصصی
 • ارائه عکس‌های رنگی و متنوع برای درک بیشتر معنی و مفهوم کلمات
 • کمک به بالابردن مهارت در گرامر زبان انگلیسی
 • توضیح تفاوت معنایی بین لغات از طریق باکس Synonym Check
 • توضیح نکات گرامری و نحوه‌ی استفاده‌ی صحیح از لغات
 • راهنمایی جهت writing تخصصی و آکادمیک
 • ارائه‌ی چند انشای متفاوت با موضوعات مختلف جهت بالابردن مهارت writing
 • کمک به تلفظ صحیح لغات و جملات

Longman Study Dictionary of American English

دیکشنری Longman Study Dictionary of American English کتابی مناسب برای زبان آموزان رو به متوسط است. این دیکشنری لغات را با مفاهیم و مثال‌های کاملا ساده و کاربردی توضیح می‌دهد.

ویرایش دوم این دیکشنری کلمات بیشتری دارد، ماهیت لغات بیشتری را توضیح داده و در سایت Longman Dictionaries Online در دسترس است تا به کمک آن بتوانید کلمات بیشتری را با تلفظ صحیح و مثال‌های کاربردی یاد بگیرید.

ویژگی‌های برجسته‌ در این دیکشنری

 • ارائه‌ی بیش از 46000 کلمه، معنی و عبارت. ارائه‌ی لغاتی در ارتباط با موضوعات مختلف مثل هنر، دانش و مطالعات اجتماعی
 • ارائه‌ی بیش از 20000 مثال در قالب جمله
 • توضیح واضح و ساده‌ی 2000 لغات رایج در زبان انگلیسی برای درک بهتر متن‌های مختلف
 • توضیح لغات تخصصی و آکادمیک جهت افزایش درک مطلب زبان آموز از متن‌های تخصصی
 • ارائه‌ی هزاران مترادف و متضاد
 • ارائه کلمات هم خانواده و هم ریشه مثل compete, competition, competitor, competitiv
 • توضیح راجع به ماهیت اصلی لغات
 • ارائه‌ی صد‌ها تمرین واژگان، گرامر، reading ‌و writing

خب، اگر تمایل دارید که از نسخه‌های آنلاین این دیکشنری بهره ببرید، به سایت Longman Dictionaries Online U.S.A. سر بزنید و نسخه‌ی رایگان این کتاب‌ها را امتحان کنید.

خب تا الان باید متوجه شده باشید که longman، یک دیکشنری آمریکایی است. اما نگران نباشید، با این دیکشنری فرق Accent ‌ بریتانیایی و آمریکایی را خواهید فهمید. در ادامه به شما جامع‌ترین و پرکاربردترین دیکشنری Longman چاپ شده را معرفی می‌کنیم:

Longman Dictionary of Contemporary English

اگرچه سالیان سال است که زبان آموزان، ویرایش‌های مختلفی از Longman Dictionary of contemporary English را استفاده می‌کنند، اما ویرایش ششم این دیکشنری که به اسم LDOCE6 معروف است، مخصوص زبان آمون سطح Advanced‌ طراحی شده است. این دیکشنری در سال 2014، توسط Pearson Education به نشر رسید. از آنجا که LDOCE6 مخصوص زبان آموزان سطح advanced است؛ پس به معرفی نکات پرکاربرد و فواید استفاده از آن برای این دسته از زبان آموزان می‌پردازیم.

در ویرایش ششم این دیکشنری، تغییراتی اعمال شده که کاربرد مفید آن را بیش از پیش کرده است. برای مثال، برخی از لغات آن از دیکشنری 9000 Longman Communication گرفته شده تا به زبان آموزان جهت یادگیری بهتر واژگان کمک کند. به این ترتیب، در ویرایش جدید 3000 لغت رایج برای speaking‌ و writing معرفی می‌شود که همگی، لغاتی جدید و به روز هستند و به زبان آموزان جهت یادگیری و به خاطر سپردن این کلمات پرکاربرد، کمک می‌کند. همچنین در هر مثال، نکات گرامری نیز توضیح داده شده و حتی اشتباهات رایج کاربران نیز نشان داده می‌شود تا از بروز مجدد آن جلوگیری شود. مثال‌های کاربردی و سهولت استفاده از این دیکشنری، مهارت زبان آموز را تا حد زیادی افزایش می‌دهد.

سوال اینجاست که آیا ویژگی‌های جدید فقط به همین موارد ختم می‌شود؟ جواب خیر است. البته! دیکشنری کاغذی LDOCE6 فواید و کاربردهای زیادی دارد که از آن‌ها می‌توان به وزن و سایزش اشاره کرد.

البته شاید به این فکر کنید که خودتان یک دیکشنری قدیمی‌و کوچک در خانه دارید که حتی می‌توانید آن را در جیبتان حمل کنید که اتفاقا، دیکشنری Longman است. پس نیازی به خرید نسخه‌ی جدید این دیکشنری ندارید. اما به این فکر کنید که آیا واقعا یک دیکشنری قدیمی‌می‌تواند تمام نیازهای شما را برطرف کند؟ اگر از فواید و کاربرد دیکشنری‌های جدید مطمئن نیستید، آن را با قدیمی‌تر‌ها مقایسه کرده و توضیحات پشت جلد را نیز بخوانید.

ویژگی‌های دیکشنری LDOCE6

با توجه اطلاعات محدودی که در یک دیکشنری گنجانده شده است، بیشتر زبان آموزان ترجیح می‌دهند بر اساس نیاز خود، یک دیکشنری مناسب تهیه کنند.

برای مثال، کاملا عادی است که در ویرایش جدید یک دیکشنری،‌ لغات بیشتر، جدیدتر و مثال‌های بیشتری وجود داشته باشد. بنابراین، زبان آموز به دنبال دیکشنری‌ای می‌گردد که عملکردهای جدیدتری را ارائه کرده و بتواند مشکلات او را حل کند.

از ویژگی‌های پرکاربرد نسخه‌ی چاپی این دیکشنری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:‌

 • 230000 کلمه، عبارت و معنی
 • 165000 مثال کاربردی
 • معرفی 18000 مترادف، متضاد، هم خانواده و کلمات مرتبط
 • 65000 دسته‌ی موضوعی

نسخه‌ی آنلاین این دیکشنری نیز دست کمی‌از نسخه‌ی چاپی ندارد که از آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • 300000 کلمه، عبارت و معنی
 • 88000 مثال تلفظی
 • ارائه‌ی یک ملیون مثال پرکاربرد
 • 147000 دسته‌ی موضوعی
 • 48000 مترادف، متضاد، هم خانواده و کلمات مرتبط

تمام زبان آموزان، از دیکشنری تصور یک کتاب لغت ساده را دارند. اما دیکشنری‌ای که ریشه‌ی لغات، کلمات رایج در EFL، تفاوت انگلیسی نوشتاری و گفتاری و 2000 کلمه‌ی رایج در زبان انگلیسی را ارائه دهد، با سایر دیکشنری‌ها متفاوت است. چون می‌تواند سطح یک زبان آموز advanced‌ را بیش از پیش بالا ببرد. بله، منظورمان همین دیکشنری Longman معروف است.

همانطور که در بالا اشاره کردیم، این دیکشنری تفاوت انگلیسی گفتاری و نوشتاری را نیز نشان می‌دهد. بنابراین، به شما کمک می‌کند تا بتوانید برای مکالمه یا Writing، از لغت مناسبی استفاده کنید. علاوه بر این، توضیح نکات گرامری برای هر کلمه و معرفی لغات هم خانواده و مرتبط ، از این دیکشنری یک کتاب آموزشی غنی ساخته که هر زبان آموزی به آن احتیاج داشته باشد و به کمک آن، ذات و هویت اصلی کلمه را تشخیص دهد. به این ترتیب، ریشه‌ی تمام لغات را آموخته و رفته رفته، به مرحله‌ای می‌رسید که حتی وقتی یک لغت جدید می‌بینید، معنی آن را از قبل می‌دانید. مهارتی که هر زبان آموز سطح پیشرفته‌ای باید از آن برخوردار باشد.

همچنین، در این دیکشنری تمام لغات آکادمیک و پیچیده آموزش داده می‌شود که موضوعات زیادی را نیز پوشش می‌دهند.

فرض کنید می‌خواهید یک متن تخصصی و نسبتا سخت را بخوانید، اما هر لغتی را که در Google Translate چک می‌کنید، به یک ترجمه‌ی عجیب‌و‌غریب و نامفهوم برخورد می‌کنید. در این مواقع طبیعتا به یک دیکشنری جامع نیاز دارید. دیکشنرِ‌ی‌ای که بیشتر لغات تخصصی را نیز پوشش می‌دهد و به شما در درک چنین متن‌هایی کمک می‌کند. خبر خوب اینجاست که LDOCE6 دقیقا همان چیزی است که دنبالش می‌گردید. در این دیکشنری لغات موضوعی متفاوتی وجود دارد و معنی و مفهوم آن‌ها نیز با بیانی ساده و واضح توضیح داده شده است. برای مثال می‌توان به لغات مربوط به جامعه شناسی و انسان ‌شناسی اشاره کرد. بنابراین اگر در حیطه‌ی خاصی مشغول تحصیل و فعالیت هستید، می‌توانید مطمئن شوید که LDOCE6 به شما در ترجمه و درک مفهوم موضوعات دانشگاهی و آکادمیک نیز کمک می‌کند.

در نسخه‌ی آنلاین و اپلیکیشن، کلمات تخصصی در جمله‌هایلایت شده‌اند تا به خوبی از آن‌ها در مقالات خود بهره ببرید. به کمک این دیکشنری، خود به خود گرامر را کاربردی‌تر و با کلمات جدیدتری می‌اموزید. با کلیک بر روی هر جمله می‌توانید تلفظ‌‌ان‌را به بریتیش یا آمریکایی گوش دهید و Accent خود را بهبود ببخشید.

شاید اسم تک زبانه بودن دیکشنری‌های Longman‌ کمی‌اذیتتان کند و ترجیح دهید که از یک دیکشنری دو زبانه‌ی انگلیسی به فارسی استفاده کنید. اما اشتباه می‌کنید. تا زمانی که فارسی را کنار نگذارید، انگلیسی را نمی‌آموزید. پس ترستان را زیر پا گذاشته و نگاهی به توضیحات ساده‌ی Longman‌ خان بی‌اندازیدJ

لغات این دیکشنری شامل توضیحات واضح و ملموسی هستند تا شما معنی هر کلمه را به راحتی درک کنید. همچنین، هر معنی با مثال‌های متفاوتی توضیح داده می‌شود تا با انواع کاربردهای یک کلمه کاملا آشنا شوید و از آن به خوبی استفاده کنید. هرچه بیشتر در این نکته مهارت داشته باشید، بیشتر شبیه بومی‌های انگلیسی زبان صحبت می‌کنید. چون دیگر لحن شما فارسی نخواهد بود و برای هر موقعیت، ترکیبات مناسبی را به کار می‌گیرید. برای مثال یاد می‌گیرید که نگویید :«my hair are burned with different hair color» و به جای آن از فعل damaged‌ استفاده کنید.

البته این دیکشنری وظایف معمولی‌اش را نیز انجام می‌دهد و Part of speech کلمات را مشخص می‌کند تا اشتباها یک اسم را به جای فعل یا یک فعل را به جای اسم استفاده نکنید. حتی ریشه و هم خانواده‌های هر کلمه را مشخص کرده و صفحه‌ی مربوط به کلمه‌ی هم خانواده را نشان می‌دهد تا آن را نیز مطالعه کرده و تا جایی که می‌توانید، اطلاعاتتان از لغات را بالا ببرید. برای مثال، کلمه‌ی nuanced، مشتقی از کلمه‌ی nuance‌ معرفی شده و کنار کلمه (adjective) بودن آن نیز مشخص می‌شود. سپس با یک جمله شبیه به جمله‌ی زیر، معنی آن آموزش داده می‌شود:

The article notes that nuanced readings of China’s historical relations with its East Asian neighbors provide a critical entry into a more sophisticated analysis of popular declarations of “Chinese exceptionalism” (Callahan 2012).

در مجموع، تمام فرهنگ لغت‌های Longman، جهت افزایش دایره لغات و یادگیری کامل part of speech‌ و نقش‌ آن لغات در جمله طراحی شده‌اند. این دیکشنری‌ها جنبه‌ی آموزشی دارند و علاوه بر زبان آموزان،‌ توسط اساتید و دانشجوهای زبان انگلیسی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این دیکشنری، چند نسخه‌ی متفاوت وجود دارد که از میان آن‌ها می‌توان به اپلیکیشن آن اشاره کرد. این اپلیکیشن، با تمام موبایل‌های اندروید و سیستم عامل iOS سازگار است. پس به راحتی آن را نصب کنید و از آن بهره ببرید. نکته‌ی جالب این اپلیکیشن‌ها اینجاست که در صورتی که به اینترنت نیز دسترسی نداشته باشید به راحتی می‌توانید از آن استفاده کرده و به یادگیری و چک کردن معنی لغات بپردازید.

ویژگی‌های دیکشنری موبایل یا اپلیکیشن Longman

خب، احتمالا می‌خواهید از فواید اپلیکیشن این دیکشنری نیز مطلع شوید. در ادامه به شما فواید استفاده از دیکشنری موبایل Longman را معرفی می‌کنیم. خبر خوب اینجاست که این دیکشنری، از دیکشنری‌های کاغذی و آنلاین longman‌ بیشتر نباشد،‌ کمتر نیست!

 • دسترسی سریع و آسان به تمام لغات بدون نیاز به دسترسی به اینترنت
 • پشتیبانی از تمامی‌لغات موجود در دیکشنری کاغذی
 • ارائه‌ی اصطلاحات و phrasal verbs‌ در زبان انگلیسی
 • وجود بخشی به اسم search history جهت یافتن لغاتی که به تازگی آن‌ها را چک کرده‌اید
 • امکان نشانه گذاری کلمات مورد علاقه
 • امکان افزودن دو بخش word of the day و My vocabulary
 • امکان تصحیح تلفظ
 • امکان گوش دادن به فایل صوتی مثال‌ها و جملات
 • پشتیبانی و آموزش کامل لهجه‌ی آمریکایی و بریتانیایی از طریق تصحیح تلفظ

دیکشنری Longman ، مناسب جهت تمرین آزمون تافل

آزمون تافل را که می‌شناسید. آزمونی بین‌المللی که مخصوص مهاجرات به کشورهایی چون آمریکا و کانادا است. همانطور که تافل یک آزمون آمریکایی است، دیکشنری Longman‌ نیز یک دیکشنری آمریکایی بوده و نکات گرامری آمریکایی، ترکیبات، collocation‌ها، واژگان و مثال‌های متفاوت آمریکایی را آموزش می‌دهد. بنابراین، با تمرین با این دیکشنری،‌ مهارت شما در زبان انگلیسی بالاتر می‌رود و برای آزمونی چون تافل، آماده‌تر می‌شوید. در حقیقت، آزمون تافل جهت سنجش چهار مهارت اصلی شما برگزار می‌شود. شما نیز به کمک این دیکشنری لغات زیادی آموخته و مهارت‌های خود را نیز بالاتر می‌برید.

در آخر هم باید افزود که دیکشنری Longman، جزو سه دیکشنری برتر دنیا شناخته شده و طبیعتا برای تمرین و یادگیری، استفاده از آن توصیه می‌شود. به این ترتیب هم از شر حفظ معنی فارسی لغات راحت می‌شوید، هم تمام و کمال زبان انگلیسی می‌آموزید.

5 زبان خارجی که یادگیری آنها می‌تواند به درآمد شما بیافزاید

تعداد صفحات : 0

آمار سایت
 • کل مطالب : 3
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 3
 • بازدید کننده امروز : 4
 • باردید دیروز : 0
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 4
 • بازدید ماه : 8
 • بازدید سال : 8
 • بازدید کلی : 89
 • کدهای اختصاصی